Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 56 lat, a przeciętna zasobność wynosi 284 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 72 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 27 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 89,57 proc. - sosna
 • 3,26 proc. - brzoza
 • 2,16 proc. - buk
 • 1,66 proc. - dąb
 • 0,80 proc. - świerk
 • 0,97 proc. - modrzew
 • 1,23 proc. - olsza
 • 0,03 proc. - topola
 • 0,07 proc. - grab
 • 0,04 proc. - daglezja zielona
 • 0,01 proc. - olsza szara

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 15,63 proc. – I klasa
 • 14,14 proc. – II klasa
 •  28,91 proc. – III klasa
 • 16,51 proc. – IV klasa
 • 14,36 proc. – V klasa
 • 5,94 proc. – VI klasa i starsze
 •  2,97 proc. – KO
 •  0,13 proc. – KDO