Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Tuczno
Nadleśnictwo Tuczno
67 259 31 47
67 259 32 99

ul. Klasztorna 36

78-640 Tuczno

Nadleśniczy
Marcin Majchrzak
67 259 31 47
Zastępca Nadleśniczego
Ireneusz Herman
67 259 31 47
Główny księgowy
Leokadia Kowalczuk
67 259 41 26
Inżynier nadzoru
Maciej Młynarczyk
67 259 37 95
Inżynier nadzoru
Marek Bartol
600 955 462

Dział gospodarki leśnej

Piotr Iwanicki
specjalista sl
Tel.: 67 259 37 90
Dorota Rogala
Starszy specjalista SL
Tel.: 67 259 37 95
Beata Kostrzewska
Starszy Specjalista SL
Tel.: 67 259 37 90
Aleksandra Warnkowska w zastępstwie Jagoda Iwanicka
Specjalista SL
Tel.: 67 259 37 92
Ireneusz Tereszczak
Starszy Specjalista SL
Tel.: 67 259 37 92

Dział finansowo-księgowy

Elżbieta Jagódka
Starszy księgowy
Tel.: 67 259 37 99
Ewa Mochort
Starszy księgowy
Tel.: 67 259 34 21
Kamila Ławniczek w zastępstwie Mariola Osińska
Starszy księgowy
Tel.: 67 259 37 89
Danuta Łocha
Starszy księgowy
Tel.: 67 259 37 88

Posterunek straży leśnej

Marek Flaszczyński
Starszy strażnik leśny - komendant posterunku straży leśnej
Tel.: 67 259 37 94
Bogusław Łocha
Strażnik leśny
Tel.: 67 259 37 94

Stanowisko ds. pracowniczych

Urszula Łojek
Specjalista ds kadr i organizacji
Tel.: 67 259 37 86

Dział administracyjno- gospodarczy

Katarzyna Majer
p.o. Sekretarz
Tel.: 67 259 41 30
Agnieszka Poniedziałek
Specjalista ds. administracji
Tel.: 67 259 37 98
Aneta Ciecierska
Specjalista ds. administracji
Tel.: 67 259 37 98
Patrycja Woroniewicz
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 67 259 37 98
Katarzyna Majer
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 67 259 41 30

Stanowisko ds. informatyki

Dariusz Borkowski
st.specjalista ds. informatyki
Tel.: 67 259 3147