Sprzedaż drewna i choinek

Nadleśnictwo Tuczno prowadzi sprzedaż detaliczną drewna, a w sezonie przedświątecznym - także choinek.

Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

Pierwsze wolne stado żubrów na Pomorzu Zachodnim zostało utworzone 29 lutego 1980 r. przez prof. dr hab. Ryszarda Graczyka. Sprowadzone zostały one z Puszczy Białowieskiej i przesiedlone do zagrody adaptacyjnej, zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Wałcz. Około 10 lat od sprowadzenia, żubry stopniowo przeniosły się na teren Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie przebywają do dzisiaj, okresowo wędrując do sąsiadujących nadleśnictw.