Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W Nadleśnictwie Tuczno gospodarka leśna prowadzona jest ze szczególną starannością. Systematycznie na miejscu usuniętego, dojrzałego drzewostanu, powstaje młode pokolenie lasu. Jako baza nasienna wykorzystywane są najlepsze drzewostany: gospodarcze i wyłączone drzewostany nasienne. Założone zostały także plantacje nasienne: sosny zwyczajnej i dębu bezszypułkowego.

Problemem hodowlanym jest wysoki udział drzewostanów jednogatunkowych założonych na gruntach porolnych. Zabiegi hodowlane mają na celu stopniową przebudowę drzewostanów oraz zakładanie upraw wielogatunkowych, gwarantujących dużą odporność i różnorodność przyszłych drzewostanów.