Asset Publisher Asset Publisher

lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Tuczno na lata 2015-2024 zatwierdzonego przez Ministra Środowiska dnia 14.05.2015 r.

 

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Tuczno w formie pisemnej lub elektronicznej.