Lista aktualności Lista aktualności

Zaprosiliśmy żubry do Nadleśnictwa Tuczno

Pierwsze wolne stado żubrów na Pomorzu Zachodnim zostało utworzone 29 lutego 1980 r. przez prof. dr hab. Ryszarda Graczyka. Sprowadzone zostały one z Puszczy Białowieskiej i przesiedlone do zagrody adaptacyjnej, zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Wałcz. Około 10 lat od sprowadzenia, żubry stopniowo przeniosły się na teren Nadleśnictwa Mirosławiec, gdzie przebywają do dzisiaj, okresowo wędrując do sąsiadujących nadleśnictw.


Od 2008 r. istnieje w województwie zachodniopomorskim drugie stado żubrów żyjących na wolności, powstałe w wyniku realizacji projektu ekologicznego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Stado przebywa w Nadleśnictwie Drawsko na terenie poligonu wojskowego.

Nadleśnictwo Tuczno wraz z innymi partnerami (Nadleśnictwem Mirosławiec, Drawsko i Świerczyna) pod przewodnictwem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego jako beneficjenta koordynującego podjęło się realizacji projektu Life13 NAT/PL/000010 - Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w płn. -zach. Polsce. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego powiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %. Nadleśnictwo Tuczno w  ramach projektu zobowiązało się zabezpieczać cenne uprawy leśne w pobliżu pięciu paśników, w których wykłada się karmę dla żubrów, postawi tablicę informacyjną o projekcie przy siedzibie Nadleśnictwa oraz zorganizuje wystawę zdjęć prezentujących żubry.

Więcej na :
http://bisonlife13.zubry.org.pl