Lista aktualności Lista aktualności

GDZIE SĄ ŻUBRY?

Można już korzystać z BIOZ, czyli „Bezpiecznej Informacji o Żubrach" – mapy przedstawiającej lokalizację żubrów on-line.

Z aplikacji "Bezpieczna Informacja o Żubrach" można skorzystać na stronie http://bisonlife13.zubry.org.pl/pl/ w zakładce /Gdzie są żubry?

Informacje dotyczące korzystania z mapy znajdują się na stronie http://bisonlife13.zubry.org.pl/gdzie-sa-zubry/, natomiast mapa pod adresem: http://bisonlife13.zubry.org.pl/mapa.html

Nadleśnictwo Tuczno wraz z innymi partnerami oraz Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym jako beneficjentem koordynującym, uczestniczy w realizacji projektu Life13 NAT/PL/000010 - Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce. Celem tego projektu jest zwiększenie liczebności populacji żubrów na terenach północno zachodniej Polski przy jednoczesnym zainicjowaniu naturalnego zwiększania areału występowania tych zwierząt.