Lista aktualności Lista aktualności

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Tuczno informuje, że zgodnie z obowiązującym Krajowym Standardem Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce (kryterium 6.4.), podejmuje działania w celu wyznaczenia, na obszarze gruntów zarządzanych, ekosystemów referencyjnych dla siedlisk leśnych. Przedmiotem konsultacji jest wykaz i lokalizacja wytypowanych w tym celu obszarów. Dane te zostały zestawione w formie tabeli "Wykaz proponowanych lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Tuczno (plik do pobrania) oraz zobrazowane na "Mapie lokalizacji ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Tuczno" (plik do pobrania).

Opinie uwagi i propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, adres:

Nadleśnictwo Tuczno

ul. Klasztorna 36

78-640 Tuczno

tuczno@pila.lasy.gov.pl

na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie 30 dni, tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Osobą do kontaktu w sprawie jest pani Dorota Rogala tel. 67 259 31 47, e-mail dorota.rogala@pila.lasy.gov.pl